Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Badalona aprova 2,4 milions d’euros per a la substitució i la reforma dels equips de climatització de diferents edificis administratius, culturals, esportius i escolars

18/09/2023 ::

A més, l’Ajuntament de Badalona ja disposa d’una partida de 700.000 euros per a edificis administratius que el Govern municipal destinarà a projectes i obres de climatització de les oficines de districte i altres instal·lacions municipals

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dilluns 18 de setembre ha aprovat la modificació del pressupost municipal i del seu annex d’inversions per tal de destinar 2,38 milions d’euros per a la substitució i la reforma d’equips de climatització situats a diferents edificis administratius, culturals, esportius i escolars de la ciutat.

L’Ajuntament de Badalona ha portat a terme una diagnosi de l’estat de 83 edificis municipals, com ara escoles, equipaments esportius, centres de serveis municipals i culturals, per tal de conèixer l’estat actual de les instal·lacions de climatització. A partir d’aquestes dades s’han valorat les inversions per a la posada en marxa o la reparació dels equips, així com per assegurar el manteniment necessari i garantir un bon funcionament de la maquinària al llarg del temps.

El dictamen ha estat aprovat per unanimitat.

Actuacions concretes

Edificis administratius:

– Substitució dels equips de climatització de l’edifici anomenat Banc Central:

– Substitució dels equips de climatització de la Casa de la Vila

– Substitució dels equips de climatització de l’edifici El Viver

– Substitució dels equips de climatització i renovació de la instal·lació de baixa tensió dels edificis de la Guàrdia Urbana

La previsió de despesa a suplementar a la partida existent actualment, per a redactar els projectes i executar les obres, així com la direcció d’aquestes és de 800.000 €.

Edificis Culturals:

Biblioteques

– Reparació de la coberta de zinc de la biblioteca Can Casacuberta i Espai Betúlia. Es necessita dotar la partida de 100.000 € per atendre la modificació del projecte aprovat, a causa que un cop iniciada l’obra han aparegut vicis ocults sota la coberta existent que cal incorporar al projecte per tal de poder resoldre les filtracions actuals.

– Adequació a la normativa de baixa tensió de les biblioteques de la ciutat (excepte Can Casacuberta)

– Substitució de fancoils a la biblioteca de Can Casacuberta.

La previsió de despesa a suplementar a la partida existent actualment per a executar les obres, així com la direcció d’aquestes és de 200.000 €.

Escoles:

– Execució de les obres de millora de les instal·lacions de distribució d’aigua per consum humà i sistemes de climatització de l’Escola Gitanjali. Projecte aprovat pendent de disposar de crèdit per a poder licitar-lo. Actualment l’escola no disposa d’aigua freda i calenta sanitària en l’edifici; només uns punts de subministrament mínims i provisionals amb una canalització executada directament des d’un altre edifici, per atendre les necessitats bàsiques d’higiene del alumnes i professors, atès que la instal·lació existent està tancada per legionel·la i s’ha de renovar tota la instal·lació de l’edifici.

La previsió de despesa a suplementar a la partida existent actualment per a executar les obres és de 280.000 €.

Instal·lacions esportives:

– Execució de les obres d’adequació de les instal·lacions tècniques de la piscina municipal i direcció tècnica d’aquestes. S’ha redactat el projecte executiu, actualment en fase de revisió per tal de portar-lo a aprovació municipal i posteriorment licitar les obres.

La previsió de despesa a suplementar a la partida existent actualment per a executar les obres i la direcció tècnica d’aquestes és de 1.100.000 €.

Total 2.380.000 €

A més de la inversió aprovada en la sessió plenària extraordinària d’aquest dilluns, l’Ajuntament de Badalona ja disposa d’una partida de 700.000 euros per a edificis administratius que el Govern municipal destinarà a projectes i obres de climatització de les oficines de districte i altres instal·lacions municipals. D’aquesta manera, la inversió en la millora i renovació de la climatització dels edificis municipals és de 3.080.000 €.

Durant la sessió plenària, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha remarcat que “el nostre Govern va trobar l’Ajuntament en una situació límit, per això per a nosaltres és imprescindible tirar endavant propostes com la d’avui, que ens permet donar resposta la situació crítica que han de suportar ciutadans i treballadors en alguns dels edificis municipals”

Badalona, 18 de setembre de 2023

twitter @AjBadalona