Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Accesibilitat

El portal web de l’Ajuntament de Badalona s’està construint amb l’ànim de facilitar l’accés universal

Accesibilitat

Accessibilitat

El portal web de l’Ajuntament de Badalona s’està construint amb l’ànim de facilitar l’accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que la consulten i del context d’ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

En aquesta línia, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web – W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat al contingut de la web WCAG 1.0.

L’Ajuntament de Badalona treballa per aconseguir un compromís acceptable entre l’esforç necessari per a adaptar tots els continguts i les possibilitats de la organització per arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat “Doble A” (AA), tal i com les legislacions europea i espanyola (llei 34/2002) exigeixen a les administracions públiques.

Per a qualsevol consulta, queixa o suggerència de millora sobre l’accessibilitat us podeu adreçar a través de la bústia correu@pre.badalona.cat

twitter @AjBadalona