Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Atenció Social Bàsica per a persones i famílies

Línies de servei:

  • Serveis Bàsics d¿Atenció Social
    És el servei de més proximitat al ciutadà i té un caràcter polivalent, comunitari i preventiu. Les accions que porten a terme s’orienten a la promoció de l’autonomia de les persones, a la prevenció de situacions de risc i al desenvolupament comunitari.
    A Badalona hi ha set centres d¿atenció distribuïts territorialment.
  • Servei telefònic 24 hores
    Servei telefònic municipal d’informació, orientació i assessorament sobre temes socials, de caràcter psicològic, jurídic i de nutrició.
    El 900 502 408 és un telèfon gratuït que atén les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.