Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Atenció al Risc d’Exclusió Residencial

Línies de servei:

  • Acolliment residencial puntual i urgent davant la mancança d’habitatge i d’ingressos suficients per aconseguir-ne un de digne i adequat. El servei s’adreça a persones adultes autònomes o unitats familiars amb o sense menors d’edat en situació d’urgència habitacional.
  • Servei destinat a evitar la pèrdua de l’habitatge d’aquelles persones o famílies que es troben amb dificultats sobrevingudes amb el pagament de la seva quota hipotecària o renda de lloguer de grans tenidors.
  • Servei específic creat pels serveis socials municipals destinat a oferir una atenció específica a persones i famílies que es troben en situacions de processos judicials amb ordre de llançament imminent per ocupacions i deutes de lloguer de particulars.