Altres idiomes

Català Castellano English
Ajuntament de Badalona

Atenció a la infància en risc

Línies de servei:

  • Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència en situació de desemparament o de risc. Els menors atesos en aquest servei, ho són a sol·licitud dels serveis socials bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
  • Recurs diürn, fora d’horari escolar, adreçat a infants i adolescents de 0 a 16 anys que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el suport d’un adult i/o que es troben en risc d’exclusió social. La seva finalitat és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo, així com compensar deficiències socioeducatives.
  • Servei dirigit a menors amb dèficits d’atenció per part de les seves famílies. El servei d’atenció domiciliària és un conjunt d’accions que es realitzen a la llar del menor, que tenen per objectiu proporcionar suport social i educatiu a les famílies per tal d’assegurar una adequada atenció parental, adquirir i/o millorar els hàbits domèstics i familiars, evitar desintegracions del nucli familiar i detectar situacions de risc.